Beautiful portfolios for exceptional creatives

ขอเวลาให้เรา ได้เข้ามีส่วน เข้าไป สนับสนุน กิจการของท่าน เราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง

About us

จากประสบการณ์ บนงาน AV presentations การใช้ โปรเจคเตอร์ ในห้องเรียน ห้องประชุม หรือแม้แต่การใช้ โปรเจคเตอร์ สำหรับฉายบนผนังตึกใหญ่ ฉายซ้อน (Mapping) เพื่อการนำเสนอที่คมชัด และสร้างความประทับใจ ให้กับผู้ชม มิรู้ลืม

Our Services

LED สำหรับ ห้องประชุมทั่วไป และ ฉากหลัง สำหรับ โรงละคร ไปจนถึงห้องประชุม ขนาดใหญ่ หรือ LED บอร์ด สำหรับหน่วยงาน ต่างๆ

ฉากหลัง LED ขนาด 4×10 เมตร สำหรับ โรงละคร
https://pigeon.services/led-display/

Gallery

ตัวแทนจำหน่าย โปรเจคเตอร์ NEC อย่างเป็นทางการ

จอ LED รายละเอียดสูง ในห้องประชุม

Laser โปรเจคเตอร์ กำลังส่องสว่างสูง

ลุงตุ๊ พนม
ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตทัศน์

น้องอ้อม” อัธยาศัย ไมตรีดี เคยทำงานร่วมกัน มากว่า 15 ปี แล้ว น้องอ้อม ไม่ใช่ คนขายของ ที่จะขายอย่างเดียว แต่ยังตรงไปตรงมา ชัดเจน ให้บริการ แบบญาติมิตร แล้วจะประทับใจ ครับ 🙂

Norbert Schmiedeberg
Projection screen consultant

เราเชื่อว่า ประสบการณ์ ที่เรามี สามารถสนับสนุน งานคุณ ได้เต็มประสิทธิภาพ