Karaoke

คาราโอเกะ แบบมืออาชีพ จากประเทศญี่ปุ่น

ปรับคีย์เสียงได้ ให้ระดับเท่ากับเสียงคนร้องได้สะดวก

สนใจ ติดต่อสอบถามได้ ที่ อ้อมค่ะ โทร. 085 178 1121