Laser Projector

“เลเซอร์ โปรเจคเตอร์” หมายถึง โปรเจคเตอร์ ที่ใช้แหล่งกำเนิดแสง จากเลเซอร์ แทนการใช้หลอด แบบ Matal halide ดั้งเดิม ถึงแม้ว่า ในปัจจุบัน มีการพัฒนา ให้อายุของหลอดยาวขึ้นกว่าเดิมมา แต่การลดลงของแสง ก็ยังลดลงเร็วขึ้นเหมือนเดิม การใช้แสงเลเชอร์ ในโปรเจคเตอร์ NEC นอกจากมีอายุการใช้งาน ยาวขึ้น และการลดลงของแสง ก็ช้ากว่า แบบ matal halide แล้ว NEC ยังพัฒนาระบบระบายความร้อน ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย หมายถึง โปรเจคเตอร์ ที่ใช้แหล่งกำเนิดแสง จากเลเซอร์ แทนการใช้หลอด แบบ Matal halide ถึงแม้ว่า ในปัจจุบัน มีการพัฒนา ให้อายุของหลอดยาวขึ้นกว่าเดิมมา แต่การลดลงของแสง ก็ยังลดลงเร็วขึ้นเหมือนเดิม แสงเลเชอร์ นอกจากมีอายุการใช้งาน ยาวขึ้น และการลดลงของแสง ก็ช้ากว่า แบบ matal halide แล้ว NEC ยังพัฒนาระบบระบายความร้อน ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย

การระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ เอกสิทธิ์เฉพาะของ NEC เครื่องแรกของโลก ที่ยกระดับการบำรุงรักษา ไปจนถึงไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด ฟิลเตอร์ ของ LCD เลย

NEC P605UL / P525UL / P525WL

P 605UL ราคา 259,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
P525UL ราคา 220,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
P 525WL ราคา 190,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Datasheet PDF file

PA703UL 7000 Lumens Laser light source

PA703UL ราคา 490,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

PA804UL 8200 Lumens Laser light source

8200-Lumen Professional Installation Projector w/ 4K support

PA804UL ราคา 590,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

PA1004UL 10,000-Lumen Professional Laser Light Source Installation Projector

PA1004UL ราคา 790,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทดสอบเลเซอร์โปรเจคเตอร์ 8200 ANSI Lumens