Wall projection

การฉายโปรเจคเตอร์ บนผนัง

การฉายโปรเจคเตอร์ บนผนัง หรือ สิ่งก่อสร้าง วัด โบสถ์ สุเหร่า ศาสนสถาน ต่างๆ เพื่อ เล่าเรื่อง สร้างความประทับใจ ให้กับ ผู้ชม มิรู้ลืม ทั้งนี้ ก็อยู่ที่เรื่องราว ภาพถ่าย วิดีโอ ที่เราจะทำเสนอด้วย
สนใจ ยินดีให้คำปรึกษา ติดต่อ อ้อม 085 178 1121 หรือ ลุงตุ๊ พนม 086 095 9000

เรียกว่า Mapping ก็ดูจะยุ่งยาก ซับซ้อนไป การฉายภาพลงบนผนัง ทำกันมานานแล้ว เพื่อใช้เป็นฉาก หรือเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้ชม สนใจและน่าติดตาม

ทดสอบ เพียงเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 8000 ลูเมนส์ เครื่องเดียว ก็สามารถสร้างฉาก หรือเล่าเรื่องได้

ผนังขนาด 15 x 11 เมตรโดยประมาณ สามารถแทนฉาก หรือเล่าเรื่องราว บนผนังได้

การใช้เครื่องฉาย หลายเครื่อง ลงบนภาพเดียวกัน

การใช้เครื่องฉาย หลายเครื่อง ลงบนภาพเดียวกัน เพื่อเพิ่มความสว่าง NEC ยังมี Software และ Firmware ในการปรับภาพ ได้อย่างอิสระ

เครื่องฉาย NEC สำหรับเครื่องฉายตระกูล PA สามารถปรับ ภาพการฉายได้หลายรูปแบบ ไม่นับ การปรับจาก จากซอฟแวร์ ของ NEC เอง อีกต่างหาก

ปัจจุบัน ความสว่างและรายละเอียด ของโปรเจคเตอร์สูงมาก ความสว่างเป็นหลักหมื่นลูเมนส์ เป็นเรื่องปรกติ ภาพตัวอย่างนี้ ฉายด้วยโปรเจคเตอร์ ขนาด 8,000 ลูเมนส์ เมื่อหลายปีก่อน ให้ภาพขนาด 15×11 เมตร โดยประมาณ ฉายภาพแบลคกราวน์ แทนฉากละคร หรือเล่าเรื่อง ได้เป็นอย่างดี โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีจอขาวๆเสมอไป

หาก ผนังหรือ สิ่งก่อสร้าง ที่เราจะใช้แทนฉากรับภาพใหญ่ หรือ โปรเจคเตอร์ เครื่องเดียว ความสว่าง ไม่พอ ก็สามารถใช้หลายเครื่อง พร้อมๆกัน และปรับมุม ของแสง ตามสิ่งก่อสร้างได้อีกด้วย

สนใจ ติดต่อ สอบถาม หรือ ขอคำปรึกษาได้ ที่ อ้อม 085 178 1121 หรือ ลุงตุ๊ พนม 086 095 9000


อ้อม 085 178 1121
ลุงตุ๊ พนม 086 095 9000